PROJECTEN

DE STEDE
DEN Haag

Winkelcentrum De Stede is gelegen in Den Haag Zuidwest. Deze wijk staat zowel economisch als qua leefbaarheid onder druk. De koopkracht van de bevolking is laag en er is sprake van concurrentie met nabijgelegen winkelcentra, waaronder de Leyweg.
Het aanpakken van de problemen vergt een integrale aanpak gedragen door alle stakeholders. Een gedragen ondernemerscollectief ontbreekt echter momenteel.
In opdracht van de gemeente Den Haag verzorgt Applitude het creëren van draagvlak om te komen tot de oprichting van een ondernemersvereniging. 

VERSTERKEN BIZ BINNENSTAD

Den Haag City Center is de bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de Haagse Binnenstad. In de praktijk blijkt het - zoals in veel binnesteden - moeilijk de (bestuurlijke) betrokkenheid van met name filiaalbedrijven en winkelketens op peil te houden, terwijl de BIZ noodzakelijk is voor het uitvoeren van de elementen van het activiteitenplan (leefbaarheid, promotie, economie)
De BIZ in samenwerking met de gemeente heeft Applitude gevraagd hierin verbetering te brengen.
Persoonlijke benadering van de directies van de grootwinkelbedrijven in combinatie met ondersteuning vanuit het stadsbestuur vormen de kern van de aanpak.

HAAGS ONDERNEMERS-
HUIS

Applitude is kernpartner binnen het Haags Ondernemershuis en verzorgt in de persoon van Paul Ganzeboom het voorzitterschap.
Het ondernemershuis is sinds 2010 actief om uitval van ondernemers te voorkomen en ondernemerschap en de daartoe noodzakelijke ondernemersvaardigheden te stimuleren en te verbeteren.

Meer informatie: www.haagsondernemershuis.nl

VRUCHTENBUURT

Wij verzorgden in opdracht va de gemeente Den Haag met succes het kwartiermakerschap voor de vijfjarige verlenging van de bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Naast het ondersteunen en begeleiden van de ondernemersvereniging behoorde ook het voorbereiden, werven en uitvoeren van de proef en van de definitieve draagvlakmeting tot onze opgaven.

WEIMARSTRAAT

Sinds 2002 zijn wij betrokken geweest bij het revitaliseren van de Weimarstraat. Naast het oprichten van een nieuwe winkeliersvereniging verzorgden wij er tot mei 2017 het winkelstraatmanagement. 
In 2010 hebben we als kwartiermaker de bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht en hebben we deze in 2015 met vijf jaren verlengd.
Een belangrijke uitdaging was het terugdringen van de leegstand van 30% naar 5% en het verbeteren van de leefbaarheid.


OUD-VOOrBURG

Het historische centrum van Voorburg (Herenstraat e.o.) stond economisch onder druk (leegstand, traffic) en er was geen actieve ondernemersvereniging meer.
In opdracht van de gemeente en in samenwerking met de ondernemers hebben wij het  ondernemersfonds Oud-Voorburg opgericht en de nieuwe ondernemersvereniging ondersteund en begeleid. Ook verzorgden wij het centrummanagement.

SCHOUWEN BADHUISSTRAAT

Applitude heeft veel ervaring met het uitvoeren van zgn. leefbaarheids- en economische schouwen (inspecties). Wij zijn daartoe bij het Haags Retailpunt van de gemeente Den Haag geregistreerd. Zo maakte o.a. de BIZ Badhuisstraat en de BIZ Zeeheldenkwartier gebruik van deze dienst.

VOORSTRAAT NOORD

In opdracht van de gemeente Dordrecht verzorgden wij in het kader van de economische revitalisering de oprichting van een ondernemersvereniging en het winkelstraatmanagement.

BETJE WOLFFSTRAAT 

In opdracht van woningcorporaties Vestia en Staedion verzorgden wij het winkelstraatmanagement voor de Betje Wolffstraat.