MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 
ACTIVITEITEN

ADVIESRAAD VOOR DE WIJKECONOMIE

De adviesraad voor de wijkeconomie adviseert de gemeente Den Haag, organisaties en instanties bij het stimuleren van de wijkeconomie en het creëren van werkgelegenheid. De leden zijn bewogen en betrokken bij de wijken waarin ze opereren. Zij hebben de overtuiging dat een gezonde wijkeconomie een voorwaarde is voor een stad waarin het goed ‘wonen, werken, winkelen en wandelen’ is (de 4 w’s). Goed en verantwoord ondernemerschap stimuleren, uitval voorkomen, jongeren aan het werk, schone, hele en veilige wijken. Het zijn allemaal zaken die horen tot de thema’s waaraan de adviesraad een bijdrage wil leveren.
Wij verzorgen het secretariaat voor de Adviesraad.

HAAGS ONDERMERSHUIS

Van de ruim 40.000 ondernemers in den Haag is het overgrote deel (ca. 90%) ZZP-er. Velen hebben het moeilijk het hoofd goed boven water te houden. 
Van de jaarlijks ca. 6.000 starters valt 30% bninnen drie jaar en meer dan 50% na 5 jaar uit.
Ondernemersvaardigheden verbeteren en uitval voorkomnen zijn dan ook de voornaamste doelstellingen.
Het Haags Ondernemershuis is dé plek in Den Haag voor alle ondernemers.
Hier kun je als ondernemer fysiek, telefonisch en digitaal met je vragen terecht. Er zijn specialisten in huis die je bijstaan in elke fase van het ondernemerschap. Het maakt niet uit of je een groot of klein bedrijf hebt, of je net begint, al jaren onderneemt of gaat stoppen. Het Haags Ondernemershuis is oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Den Haag geweest. In 2014 is de exploitatie overgenomen door Stichting Instituut voor Wijkeconomie & Ondernemerschap (IVWO) waarvan wij het voorzitterschap verzorgen. 

HOTEL TRANSVAAL
& COALITIE TRANSVAAL 

Door onze activiteiten in de zogenoemde krachtwijken en met name door onze projecten in de wijk Transvaal dragen wij deze wijk een bijzonder warm hart toe.

Naast het - destijds - verzorgen van het voorzitterschap voor Hotel Transvaal zijn wij momenteel een van de initiatiefnemers en woordvoerder voor Coalitie Transvaal. Het samenwerkingsverband van de grote stakeholders die samen de schouders willen zetten onder hetverder verbeteren van de wijk en zijn imago.