Economische revitalisering: 
DAT DOEN We SAMEN 

Waarom 

De gevolgen van een haperende lokale economie gaan ons bij Applitude aan het hart. Zaken als (jeugd)werkloosheid, sociale misstanden, verpaupering, leegstand, criminaliteit en verloedering, staan groei, ontwikkeling en ontplooiing in de weg en gaan vaak ook nog gepaard met menselijk drama.
In onze visie is een gezonde lokale economie de motor – en een voorwaarde - voor een gezonde omgeving. Of het nu gaat om winkelcentra, bedrijventerreinen of (toeristische) attracties.

HOE

Onze integrale aanpak is gebaseerd  op wat wij de 4 W’s noemen: wonen, werken, wandelen en winkelen. Door elk van deze componenten beter te maken of gezond te houden kunnen we neergang voorkomen of ziekte herstellen.
Wij zijn dan ook een multidisciplinair advies- en managementbureau ten behoeve van overheden, woningcorporaties, ondernemersfondsen, bedrijven investeringszones (BIZ) en andere bij economische revitalisering betrokken organisaties, instanties en bedrijven.

WAT

Wij ontwikkelen, ondezoeken, formuleren, begeleiden èn voeren uit. 
De kernwaarden kwaliteit, eerlijkheid, openheid en uitvoerbaarheid voeren wij door in alle aspecten van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. 
U kunt daarbij onder andere denken aan:
- onderzoek & oplossingsconcepten
- het opstellen van plannen van aanpak
- het uitvoeren van gebiedsmanagement
- het ondersteunen van ondernemers- 
   collectieven

Lees hier meer over referentieprojecten